Reverse engineering

Lec_3d_02 reverse engineering

Wat is reverse engineering?

Reverse engineering is geen methode waardoor een exacte kopie of replica ontstaat van een object maar een CAD-model dat overeenkomt met het originele ontwerp. De reverse engineering maakt een model waarmee nieuwe soortgelijke objecten geproduceerd kunnen worden. Het is een model zonder fouten. Dit model is klaar om gebruikt te worden voor de productie van het nieuwe onderdeel conform het originele ontwerp zoals dat ooit bedoeld is geweest.

Maar stel dat je geen CAD file hebt maar deze wel nodig hebt om het stuk te produceren? Met behulp van een precisie 3D-scanner wordt een puntenwolk gemaakt. Daarna kan deze puntenwolk omgezet worden naar een CAD-file.